Čo o Vás prezradia prstene?

Prstene na rukeO povaha človeka veľa prezrádza aj podoba šperku. Jednoduché tvary volia priamočiare osobnosti, zložité tvary zase komplikovaní ľudia. Držanie tela, grimasy, reč, pohyby rúk to všetko o človeku veľa prezradí. Vedci teraz prišli s ďalším novým zistením vychádzajúcim z poznatkov ľudí už zo 17. storočia. Podľa toho, na ktorom prste nosíte prsteň sa vraj dá veľmi presne odhadnúť Vaša povaha a momentálne psychické rozpoloženie.

Palec

Prsteň na palci je trochu nepohodlný, napriek tomu je v poslednej dobe pomerne obľúbený. Znamená pocit zvlášnosti, samostatnosti a originality. Asi preto je prsteň na palci doménou predovšetkým mladých ľudí hľadajúcich vlastnú životnú cestu.

Ukazovák

Prsteň na ukazováku znamená, že jeho nositeľ túži po úspechu v práci. Pracuje na kariéru a pravdepodobne sa mu to podarí. Má totiž skvelé vodcovské schopnosti a jednoznačné predpoklady na prácu vo vedúcej pozícii.

Prostredníček

Takýto človek býva spravidla chladný, ale je to pre neho akási ochrana pred jeho neistými a citlivými emóciami. Vo vnútri sa taký človek cíti osamelý, ale bojí sa otvoriť ostatným, neotvorí sa ani tím najbližším.

Prstenník

Na prstenníku nosí prsteň drvivá väčšina ľudí. Takí ľudia milujú spoločnosť a nechcú byť sami. Radi sa bavia a musí sa okolo nich stále niečo diať. No a samozrejme sa podľa tohto prstu dá spoznať, či je človek v chomúte.

Malíček

Prsteň na malíčku má veľa významov. Skrýva sa tu predovšetkým slobodomyseľnosť a vzdor. Napríklad ženy v 19. storočí demonštrovali prsteňom na malíčku svoju príslušnosť k rodiacemu sa feministickému hnutiu. Na malíčku nosia prsteň i členovia rôznych tajných spolkov, často sa v prsteňoch skrýva napríklad tajná pečať.